Bemutatkozás

 

Az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Zoltán Női Kara - a Ranolder Intézet és a Leövey Klára Gimnázium 120 éves évfordulója alkalmából - Andor Ilona Liszt-díjas, érdemes és kiváló művész, karnagy és zenepedagógus méltán híres Budapesti Kodály Kórusának utódaként alakult meg 1995 őszén.

A kórus tagjai és karnagya B. Horváth Andrea is Andor Ilona tanítványai voltak, akik ma is azt a szellemi örökséget szeretnék tovább vinni, melyet szeretett tanáruk Kodály és Bartók egyneműkari műveinek egyik legavatottabb tolmácsolójaként örökített át.

Hangversenyeiken autentikus előadásmódjukkal kívánják a kórusirodalom legszebb műveit a hallgatóknak, az ifjúságnak továbbadni.

Célkitűzéseik között szerepel névadójuk emlékének ápolása. Tevékenyen részt vettek a Kecskeméten található utca és névtábla létrejöttében.

2000-ben "Egy mindenkiért, mindenki egyért" címmel emlékkönyvet jelentettek meg valamint 2002-ben ennek folytatásaként emlék CD-t adtak ki "...annyi áldás szálljon..:" címmel a legszebb Kodály és Bartók rádiós felvételekből B. Horváth Andrea szerkesztésében.

Kórus és karnagya számos miniszteri, KÓTA és más díjban részesült az elmúlt évek folyamán.

Az újjáalakult kórus 1995 óta évente több hangversenyt adott, 1998-ban Rómában II. János pápa tiszteletére is énekelt, majd a Vatikáni Rádió felvételeket készített velük.

A kórus próbáit a Fazekas Mihály Főv. Gyak. Ált. Iskola VIII. Bp. Horváth Mihály tér. 7. III/304-es zenetermében tartja péntekenként 17-19 óráig, melyre minden énekelni vágyót szeretettel várunk.

Karnagy: B. Horváth Andrea

 

ANDOR ILONA BARÁTI TÁRSASÁG KODÁLY KÓRUSA

 

Az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa - a Ranolder Intézet és a Leövey Klára Gimnázium fennállásának 120 éves évfordulója alkalmából - Andor Ilona karnagy és zenepedagógus híres, 1949-ben alapított Kodály Kórusának utódaként alakult meg 1995 őszén. A kórus alapító tagjai és karnagya B. Horváth Andrea - Andor Ilona tanítványai voltak, akik azóta is Andor Ilona és Kodály Zoltán szellemi örökségét ápolják itthon és külföldön egyaránt.

A Kodály Kórus - a KÓTA és a Magyar Kodály Társaság zenei szervezetek tagjaként - koncerttermekben, múzeumokban, templomokban önálló koncerten vagy más kórusokkal közösen szerepel, évente az Alma Mater rendezvényein, évfordulókon is fellép. Hazai előadásokon kívül négy alkalommal jártak koncertkörúton Olaszországban - 1998-ban II. János Pál pápa audienciáján énekeltek. Belgiumban, és Németországban kortárs belga szerző művét mutatták be. Határontúli kórusokkal közös koncerteken énekeltek Erdélyben, Felvidéken és Vajdaságban is.

A Kodály Kórus 1995 óta repertoárját folyamatosan bővíti, feladatának tekinti Kodály és Bartók művein kívül kortárs magyar és külföldi szerzők műveinek bemutatását. Ezenkívül ifjúsági kórusok, fiatal szólisták munkáját támogatják. A kórus állandó szólistája Breinich Beáta énekművész.

B. Horváth Andrea szerkesztésében 2000-ben "Egy mindenkiért, mindenki egyért" címmel Andor Ilonáról szóló Emlékkönyvet jelentettek, melynek folytatásaként 2015-ben "111-Képek,emlékek,gondolatok - in Memoriam Andor Ilona" címmel újabb kötetet adtak ki. 2002-ben és 2018-ban "...annyi áldás szálljon." címmel két emlék CD-t adtak ki Andor Ilona által a 70-es években vezényelt legszebb Kodály és Bartók rádiós felvételekből.

Önálló felvétellel "Köszöntő" címmel 2006-ban CD-t,2011-ben jubileumi DVD-t, 2013-ban "Énekszó, Zeneszó" címmel újabb CD-t jelentettek meg.

A Kodály Kórus jelenlegi karnagya, B. Horváth Andrea, aki a budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium 33 évig vezető tanára volt. Zenepedagógiai munkásságáért - a KÓTA és a Magyar Kodály Társaság számos elismerő oklevele mellett - 2008-ban a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, 2016-ban KÓTA Életműdíjat vehetett át, mellyel a hazai zeneoktatás és közel négy évtizedes olaszországi Kodály szemináriumokon tartott munkáját is elismerték. 2017-ben és 2019-ben Kínában tartott Kodály módszerről workshopokat. 2018-ban a Magyar Kodály Társaság társelnökké választotta.

Az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa és karnagya, B. Horváth Andrea 2018-ban több, mint két évtizedes hagyományőrző, közösségteremtő, kiemelkedő zenei tevékenységért Csokonai Vitéz Mihály Közösségi díjban részesült.

 

ANDOR ILONA Pécsvárad 1904 - Budapest 1977

 

Andor Ilona 1904. április 9-én született Pécsváradon egy egyszerű család kilencedik gyermekeként Adrigán Ilona néven. Anyai nagyapja kántortanító volt, aki sokféle hangszeren játszott.

Andor Ilona a múlt század húszas éveiben a budapesti Zeneakadémián tanult majd az Apponyi kollégiumban szerzett tanítóképző intézeti tanári oklevelet és zongora és orgona szakot is hallgatott.

1927-28-ban a pécsi Városi Zeneiskolában zongorát tanított óraadóként.

1929-től a budapesti Vendel utcai Ranolder Tanítóképző Intézetben fakultatív zenetanár és az iskolai kórus másodkarnagya volt Csorda Róza Romána nővér vezetése mellett.

1948-ban lett a Ranolder Intézet kórusának első karnagya. Kodály Zoltán 1949-ben Budapesten elsőnek Andor Ilonának adott engedélyt arra, hogy nevét az általa vezetett iskolai kórus felvehesse.

1955-ben a tanítóképző felvette Leövey Klára nevét, majd hamarosan gimnáziummá minősítették az iskolát, ahol Andor Ilona 1970-es teljes nyugdíjba vonulásáig tanított és vezette Vendel utcai híres Kodály kórusát.

Irányítása alatt a kórus hazai- és külföldi koncerttermekben - Varsó, Aldeburgh, Linz, Moszkva, Bécs - adott koncerteket, vidéki országjárásokon vett részt, örökérvényű rádió- tv-és hanglemez felvételeket készített leánykórusával.

Andor Ilona az elsők között alakította ki Bartók és Kodály kórusműveinek előadói stílusát. Kodály több művét (Árva vagyok, Hegyi éjszakák V.) Andor Ilonának, az ő kórusának írta. Nyugdíjba vonulása után az iskolai kórus tagjaiból ferencvárosi lakásán vezette tovább a Budapesti Kodály Kórus próbáit - mely később a Fővárosi Tanács Kodály Női Kara néven szerepelt - egészen 1977. július 18-án bekövetkezett haláláig.

Andor Ilona halála után tizennyolc évvel, 1995-ben egykori kórustag- és karnagy tanítványaiból alakult újjá a Kodály Kórus B. Horváth Andrea vezetésével az Alma Mater fennállásának 120 éves jubileuma alkalmából.

A Kodály Kórus előterjesztésére 2004-ben posztumusz Magyar Örökség Díjat adományoztak Andor Ilonának a magyar kóruséletben meghatározó szerepet játszó több, mint négy évtizedes zenepedagógusi-, karnagyi munkásságáért. Szülővárosa, Pécsvárad 2007-ben posztumusz díszpolgárává avatta neves szülöttét. 2018-ban pedig posztumusz KÓTA Életműdíjban részesült, mely díjakat szellemi örökösként és őrzőként az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa és karnagya, B. Horváth Andrea vehetett át.

Andor Ilona korábbi díjai: Liszt Ferenc-díj, Érdemes Művész, Edison-díj, Cohen-díj, Kiváló Művész.

Andor Ilona nevét a Leövey Klára Gimnáziumban, az óbudai Andor Ilona Zeneiskolában, a kecskeméti Andor Ilona utcában és ferencvárosi lakóháza falán Emléktáblák hirdetik. A zenei- és kórusélet számára felbecsülhetetlen értékű tárgyi hagyatékát a kecskeméti Kodály Intézet őrzi. A magyar kultúra kiemelkedő személyiségeként az Óbudai temető védett sírjában nyugszik-2014 óta Andor Éva operaénekessel, egykori tanítványával közösen.

 

Kodály-Chor des Andor-Ilona-Freundeskreises

 

Der Freundeskreis-Chor wurde im Herbst 1995 in Budapest anlässlich des 120ten Jahrestages des Ranolder-Instituts und des Klára-Leövey-Gymnasiums in der Nachfolge des 1949 von der Dirigentin und Musikpädagogin Andor Ilona gegründeten Kodály-Chores gegründet. Die Gründungsmitglieder und die Dirigentin B. Horváth Andrea waren ehemalige Schüler von Andor Ilona. Sie pflegen seitdem das geistige und musikalische Erbe von Andor Ilona und Kodály Zoltán im In- und Ausland

Der Kodály-Chor ist Mitglied des Nationalen Verbandes der ungarischen Chöre KÓTA und der ungarischen Kodály-Gesellschaft. Er konzertiert alleine oder gemeinsam mit anderen Chören in Konzertsälen, Kirchen und Museen und gestaltet u.a. auch die Veranstaltungen zu den Jahrestagen der Alma Mater musikalisch. Ausser zahlreichen Auftritten in ganz Ungarn hat der Chor in der Vergangenheit 4 Konzertreisen nach Italien unternommen und dabei 1998 auch in einer Audienz bei Papst Johannes Paul II gesungen. In Belgien und in Deutschland hat der Chor ein Oratorium des zeitgenössischen belgischen Komponisten Dominique Cosaert uraufgeführt. Des weiteren hat er gemeinsam mit anderen ungarischen Chören Konzerte in Siebenbürgen, in der Slowakei und in Serbien gegeben. Seit 1995 erweitert der Kodály-Chor sein Repertoire kontinuierlich und betrachtet es als seine Aufgabe, nicht nur die Werke von Kodály und Bartók, sondern auch die von anderen zeitgenössischen ungarischen und ausländischen Komponisten aufzuführen und darüber hinaus die Arbeit von Jugendchören und jungen Solisten zu unterstützen. Ständige Solistin des Chores ist die Sopranistin Breinich Beáta.

Unter der Redaktion von B. Horváth Andrea erschien im Jahre 2000 ein Gedenkbuch über Andor IIona mit dem Titel "Einer für alle - alle für einen" und als dessen Fortsetzung 2015 ein weiterer Band mit dem Titel " 111 - Bilder, Erinnerungen, Gedanken - in memoriam Andor Ilona". In den Jahren 2002 und 2018 hat der Chor unter dem Titel "Soviel Segen" 2 Gedenk-CDs mit den schönsten von Andor Ilona in den 1970er Jahren dirigierten Kodály- und Bartók-Rundfunkaufnahmen herausgegeben. Mit eigenen Aufnahmen unter dem Titel "Begrüssung" erschien 2006 eine CD, 2011 eine Jubiläums-DVD und 2013 eine weitere CD mit dem Titel "Singen und Musizieren".

B. Horváth Andrea, die jetzige Dirigentin des Kodály-Chores, war 33 Jahre lang Leitende Lehrerin der Grundschule und des Gymnasiums Fazekas Mihály. Für ihre musikpädagogische Arbeit und Leistung wurde sie vielmals von KÓTA und der ungarischen Kodály-Gesellschaft ausgezeichnet. 2008 wurde sie mit dem silbernen Ehrenkreuz der Republik Ungarn geehrt sowie 2016 mit dem "Lebenswerk-Preis" von KÓTA. Damit wurde ihre fast 4 Jahrzehnte währende Arbeit in der ungarischen Musikerziehung und in den von ihr in Italien durchgeführten Kodály-Seminaren offiziell anerkannt. In den Jahren 2017 und 2019 hielt sie sogar workshops über die Kodály-Methode in China ab. 2018 wurde sie zur Co-Präsidentin der ungarischen Kodály-Gesellschaft gewählt.

2018 wurden der Kodály-Chor des Andor-Ilona-Freundeskreises und dessen Dirigentin B. Horváth Andrea mit dem Csokonai-Vitéz-Mihály-Preis für ihre jahrzehntelange traditionsbewahrende und die Gemeinschaft fördernde herausragende Musiktätigkeit ausgezeichnet.

 

ANDOR ILONA Pécsvárad 1904 - Budapest 1977

 

Andor Ilona wurde am 9. April 1904 als Adrigán Ilona in Pécsvárad als neuntes Kind einer Gutsverwalter-Familie geboren. Ihr Großvater mütterlicherseits war ein Kantorlehrer, der vielerlei Musikinstrumente beherrschte.

In den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts studierte Andor Ilona an der Musik-akademie in Budapest, erwarb dann im Collegium Apponyi das Lehrerdiplom und studierte auch Klavier und Orgel.

1927/28 unterrichtete sie als Honorarlehrerin an der städtischen Musikschule in Pécs das Fach Klavier. Ab 1929 war sie Musiklehrerin am Ranolder-Ausbildungsinstitut für Grundschullehrer in der Vendel-Strasse und zweite Dirigentin des Schulchores unter der Leitung von Sr. Csorda Róza Romána.

1948 wurde sie erste Dirigentin des Chores des Ranolder Instituts. Im Jahre 1949 gestattete Zoltán Kodály ihr - als erster in Budapest - , dass der von ihr geführte Schulchor seinen Namen tragen durfte.

1955 wurde das Ranolder-Institut in "Leövey-Klára-Gymnasium" umbenannt. Dort unterrichtete Andor Ilona bis zu ihrer Pensionierung 1970 und leitete weiter den berühmten Kodály-Chor der Vendel-Strasse. Unter ihrer Leitung gab der Chor Konzerte im In- und Ausland - u.a. in Warschau, Aldeburgh, Linz, Moskau, Wien - , trat in vielen Funk- und Fernsehsendungen auf und gab viele unvergängliche Schallplattenaufnahmen heraus.

Andor Ilona hat als eine der ersten den Vortragsstil von Bartók- und Kodály-Chorwerken geprägt. Mehrere der Werke von Kodály (Árva vagyok, Hegyi éjszakák V) wurden für Andor Ilona und ihren Chor geschrieben. Nach ihrer Pensionierung hat sie bis zu ihrem Tod am 18. Juli 1977 in ihrer Wohnung in Budapest-Franzstadt die Proben des Budapest-Kodály-Chores, bestehend aus den Mitgliedern des früheren Schulchores, der später unter dem Namen "Kodály-Frauenchor des hauptstädtischen Rates" auftrat, weitergeführt.

Anlässlich des 120 jährigen Bestehens der Alma Mater wurde der ehemalige Kodály-Chor 1995, 18 Jahre nach dem Tod von Andor Ilona, von früheren Chor- und Dirigentenschülern unter der Leitung von B. Horváth Andrea wiedergegründet.

Auf Betreiben des Kodály-Chores wurde Andor Ilona 2004 posthum für ihre bedeutende Rolle im ungarischen Chorleben und für ihre vier Jahrzehnte währende Tätigkeit als Musikpädagogin und Dirigentin mit dem Staatspreis "Ungarisches-Erbe" ausgezeichnet. Ihre Geburtsstadt Pécsvárad verlieh ihr ebenfalls posthum 2007 die Ehrenbürgerwürde und 2018 zeichnete der Verband der ungarischen Chöre sie für ihr Lebenswerk mit dem KÓTA-Preis aus. Die Preise wurden von B. Horváth und der "Andor Ilona Baráti Társaság" als geistigen Hütern und Bewahrern ihres Erbes entgegengenommen. Schon früher war Andor Ilona mit dem Liszt-Ferenc-Preis, dem Érdemes-Müvész-Preis, dem Edison-Preis, dem Cohen-Preis und dem Kiváló Müvész-Preis geehrt worden.

Gedenktafeln am Leövey-Klára-Gymnasium, in der Andor-Ilona-Musikschule in Óbuda, in der Andor-Ilona-Strasse in Kecskemét und an ihrem Wohnhaus in Budapest-Ferencváros erinnern heute an Andor Ilona. Ihr für das Musik- und Chorleben Ungarns unschätzbarer Nachlass wird im Kodály-Institut in Kecskemét aufbewahrt. Als herausragende Persönlichkeit der ungarischen Kultur ruht sie in einem Ehrengrab auf dem Óbuda-Friedhof, seit 2014 gemeinsam mit ihrer ehemaligen Schülerin, der Opernsängerin Andor Éva.